Generelle handelsbetingelser for leveringer fra Acacia Blomster

 

 
Acacia Blomster
Nørregade 91
6600 Vejen
 
CVR: 30829840
Telefon 75366211
 
Betaling:
Betaling foregår via webshoppens side, vi bruger Pensopay som indløser.  Du kan betale med VISA/ Mastercard og MobilePay. Alle priser er opgivet i DKK inkl moms. Vi trækker pengene på leveringsdatoen.
 
Leveringsbetingelser:
Vi leverer i hele Vejen og opland.
Hvis modtager ikke er hjemme forbeholder vi os retten til at sætte buketten/varen ude foran døren, hvis vejr og vind tillader det. Hvis dette ikke er tilfældet vil buketten/varen tages med retur til butikken hvos Acacia Blomster vil tage kontakt til modtager eller kunden og aftale afhentningstidspunktet i butikken.
 
Levering kan ikke finde sted på søndage og helligedage ( undtaget Mors dag, fars dag og Valentinsdag)
 
Leveringer af ordre til firmaadresser leveres inden kl 16.00. Levering til personlige adresser udføres i tidsrummet 11.00- 17-00.
Leveringer til begravelser/bisættelser skal der altid oplyses tidspunkt, og blomsterne vil altid blive leveret en time før ceremonien. Personlig aftale med familie også muligt hvis der ønskes andet.
 
Fortrydelsesret:
Der er som udgangspunkt ikke fortrydelsesret på afskårne blomster og buketter, da der er tale om levering unikke og håndlavede produkter, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 jf. § 7, stk. 2, nr. 1. Dog tilbyder vi hos Acacia Blomster at du kan fortryde din bestilling helt frem til den sidste hverdag kl. 16, før leveringsdagen ved at ringe til butikken på 75623846 eller skrive en mail, mail@acaciavejen.dk. Vi påbegynder typisk en bestilling om morgenen.
For vin og chokolade og andre fødevarer, der leveres af en florist, er der ingen fortrydelsesret da der er tale om levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug.
 
Reklamationer:
Acacia Blomster garanterer at en blomsterhilsen leveret af Acacia Blomster, er frisk med modtagelsen, at udbringning sker på ønskede dag og værdien af blomsterne svarer til det bestilte. Eventuelle reklamationer, skal rettes til Acacia Blomster, Nørregade 91, 6600 Vejen, mail@acaciavejen.dk eller telefonisk på 75366211. En reklamtion skal finde sted dagen efter. Fejl på dit, eller på din udbyders, tekniske udstyr er Acacia BLomster uvedkommende.
Øvrige teksniske fejl vil blive rettet hurtigst mulig, efter det er kommet Acacia BLomsters kendskab. Der gøres opmærksom på at købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på købet.
Acacia Blomster behandler personoplysninger i overensstemmelse til persondataloven. Oplysninger, som kan knyttes til dig som person, vil aldrig blive tilgængelig for andre virksomheder eller andre eksterne registre.
 
Ansvarsfraskrivelse:
Acacia Blomster påtager sig ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab, påført på anden måde, ligesom Acacia Blomster fraskriver sig ethvert ansvar for tab, forårsaget af at brugere af hjemmesiden har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.
Acacia Blomster er ikke ansvarlig for fejl, eller mangler, ved købte produkter, herunder fejl i data m.v., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Acacia Blomster som forsætlig eller uagtsom. Acacia Blomster kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.Købelovens ufravigelige mangelsregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven.

Rabat Kode
Gratislev